Okolica

Pałac w Klonowie - Okolica

Pałac w Klonowie położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, u samego podnóża Dylewskiej Góry (ok. 6 km od szczytu).
Obszar Parku jest obecnie mało znany i mało rozpoznawalny, niemniej staraniem władz gminy, a także Stowarzyszenia Miłośników Wzgórz Dylewskich ma szansę zaistnieć na turystycznej mapie Polski, tym bardziej, że okolica jest tego warta. Tereny Parku są bardzo atrakcyjne przede wszystkim dla turystyki pieszej, rowerowej oraz dla narciarstwa biegowego (!). Trasy prowadzą po drogach, wierzchołkach wzgórz, polami, przez rezerwaty, uroczyska i użytki ekologiczne. Co krok natrafia się na pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, a także na zabytki kultury materialnej.

Rezerwaty:
• „Jezioro Francuskie” – śródleśne jezioro poł. w pobliżu Góry Dylewskiej; najwyżej poł. jezioro w woj. warmińsko-mazurskim (247,7 m n.p.m.). Rezerwat został utworzony w celu zachowania stanowisk rosnącej tam wierzby borówkolistnej oraz fragmentu buczyny pomorskiej.
• „Dylewo” – rezerwat chroni buczynę pomorską, w której rosną 115-letnie buki.

Uroczyska:
• „Uroczysko Dylewo” – rezerwat leśny obejmujący zespół buczyny pomorskiej oraz chroniący stanowiska bardzo rzadkiego na tych terenach pióropusznika strusiego.
• „Uroczysko Klonowo” – rezerwat leśny, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu doskonale wykształconego zboczowego lasu lipowo-klonowego z udziałem w drzewostanie jawora, wiązu górskiego, jesiona wyniosłego, klonu zwyczajnego zwyczajnego graba.

Pomniki przyrody:
• głazowisko koło leśniczówki Napromek – na obszarze ok. 4 arów znajduje się ponad 40 głazów; największy – granit szary z odcieniem różowym – ma obwód 6,6 m i wys. 0,9 m
• różowy granit z wyrytym na powierzchni prostokąta napisem „Gr. Rose 1918”; jego obwód wynosi 10,1 m, wys. 1,6 m; poł. ok. 500 m na północ od Jeziora Francuskiego • trzy orzechy mandżurskie o obwodach od 130 do 289 cm oraz klon srebrzysty o obwodzie 285 cm zachód północnej części parku w Lipowie • tulipanowiec tulipanowiec dwóch pniach w parku w Glądach • wiąz górski o dwóch pniach w parku w Bałcynach
• no i u nas w parku w Klonowie – piękny, stary świerk

Użytki ekologiczne:
• „Napromek” – zbiornik dystroficzny otoczony płem torfowym; miejsce rozrodu płazów i siedlisko owadów wodnych
• „Szczepankowo” – podmokły nieużytek rolny o charakterze torfowiska niskiego, porośnięty roślinnością szuwarową, zarastający łozą, młodą brzozą; wartościowe miejsce rozrodu płazów, miejsce lęgowe ptaków

Zabytki kultury materialnej:
• zespoły pałacowo-dworskie w Klonowie, Zajączkach i Lipowie
• 16 zabytkowych parków dworskich
• 20 cmentarzy o wartościach zabytkowych
• 6 zlokalizowanych stanowisk archeologicznych, głównie grodziska i kurhany
- Durąg – grodzisko średniowieczne
- Dziadyk – kurhany z epoki brązu
- Rudno – cmentarzysko
- Gutowo- grodzisko wczesnośredniowieczne
- Pietrzwałd – kurhan i grodzisko
- Zajączki – grodzisko średniowieczne z podgrodziem

Z kolei okolica nieco dalsza to przede wszystkim:
• GRUNWALD (ok. 15 km)
Wieś położona na Garbie Dylewskim ze sławnymi Polami Grunwaldzkimi, Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej i Pomnikiem Zwycięstwa Grunwaldzkiego. Corocznie około 15 lipca, w rocznicę zwycięstwa Jagiełły nad Krzyżakami, świętowane są Dni Grunwaldu. Oprócz uroczystości głównych przy Pomniku Grunwaldzkim, i Ogólnopolskich Biegów Grunwaldzkich (15 lipca) - wielką atrakcją jest inscenizacja bitwy grunwaldzkiej w wykonaniu około 1500 rycerzy z całej Polski, oraz z takich krajów Europy jak: Czechy, Węgry, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Litwa, Łotwa i Białoruś. Głównymi organizatorami bitwy jest Bractwo Miecza i Kuszy z Warszawy oraz Chorągiew Komturstwa Gniewskiego.
Najcenniejsze zabytki gminy Grunwald to:
 Kościół z XIV w., cmentarz, pałac i park w Dylewie
 Kościół metodystyczny w Gierzwałdzie
 Kaplica pobitewna na Polach Grunwaldzkich
 Kościół i dzwonnica w Mielnie
 Pałac w Pacółtowie,
 Dzwonnica, drewniany kościółek mazurski, kostnica, park i pałac klasztorny w Rychnowie,
 Zespół folwarczny, dworek i park w Grunwaldzie.

• OSTRÓDA (OK. 20 KM)
35-tysieczne miasto stanowiące bramę wjazdową do „Krainy 1000 Jezior Mazurskich”
Gmina Ostróda to przede wszystkim malownicze tereny pełne lasów, jezior i rzek. W bezpośredniej bliskości Ostródy znajduje się 15 jezior, w tym aż sześć w obrębie samego miasta.
Tutaj też znajduje się centralny port trzech kanałów. Bardzo dobrze rozwinięta jest baza turystyczna. W sezonie letnim odbywa się w Ostródzie wiele różnego rodzaju imprez rekreacyjnych i kulturalnych. Lazurowe wody mazurskich jezior, czyste powietrze, bujna flora i rzadkie okazy fauny to wizytówka tego regionu. W mieście znajdują się liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego, a także bary, restauracje i zabytki.
Wśród wielu atrakcji poczesne miejsce zajmuje rozgałęziony system żeglugowy Kanału Ostródzko-Elbląskiego, będący nie tylko najdłuższym, ale i najbardziej interesującym pod względem technicznym, unikatowym w skali europejskiej kanałowym szlakiem wodnym. Na trasie tego atrakcyjnego zabytku sztuki hydrograficznej wybudowano dwie śluzy oraz pięć pochylni. Pochylnie niwelują różnicę poziomów wody o 99 m., a statki poruszają się po nich na specjalnych wózkach. Tylko w Ostródzie statki pływają po trawie! Regularne rejsy białą flotą po kanale Ostródzko-Elbląskim rozpoczynają się już na początku maja. Nowy, w pełni nowoczesny statek pasażerski "Ostróda", posiada klimatyzację, ogrzewanie a także przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Można też wyczarterować statki i ustalić indywidualne trasy rejsów. W Ostródzie podejmowany jest także szereg inwestycji mających na celu zachowanie miana "perły Mazur", jakie miasto nosiło przed wojną. Służy temu, między innymi: remont zamku, zabudowa i modernizacja bulwaru nad Jez. Drwęckim oraz przywrócenie centralnemu punktowi Ostródy - Placowi Tysiąclecia - przedwojennego wyglądu. Oddano również do użytku molo spacerowe nad Jez. Drwęckim gdzie, m.in. można podziwiać panoramę Ostródy oraz posłuchać koncertów na żywo.

Najcenniejszymi zabytkami miasta są:
 Gotycki układ urbanistyczny miasta lokowanego ok. 1270 r. (obecnie przebudowany pl. 1000-lecia),
 Fragment gotyckich murów obronnych z XV w. Przy obecnym kościele św. Dominika Savio. pl. 1000-lecia,
 Kościół gotycki św. Dominika Savio, odbudowany po zniszczeniach wojennych, pochodzący z XIV w.,
 Zamek pokrzyżacki pierwotnie w stylu gotyckim, następnie kilkakrotnie przebudowywany. Pochodzi z XIV w. - był wówczas siedzibą komturstwa krzyżackiego. Od 1977 roku odbudowany po zniszczeniach spowodowanych wojną, (ul. Mickiewicza 22),

• KANAŁ OSTRÓDZKO-ELBLĄSKI:
Przecina wschodnią część Pojezierza Iławskiego i Żuław Wiślanych, stanowi system dróg wodnych składający się z 3 odcinków zasadniczych i wielu odgałęzień. Odcinki główne to: Ostróda-Elbląg, Ostróda-Iława i Ostróda-Stare Jabłonki-Staszkowo. Łączna długość tych odcinków wynosi 147,2 km, a wraz z odgałęzieniami bocznymi 187,2 km. Kanał jest zabytkiem sztuki hydrograficznej i jest pod względem technicznym najciekawszym szlakiem żeglugowym nie tylko w Polsce, bowiem ma jedyne czynne na świecie kanałowe urządzenia techniczne, jakimi są pochylnie oraz cztery śluzy, jazy, wrota bezpieczeństwa i in.
Odcinek Ostróda-Elbląg jest najdłuższym (80,4 km) i najciekawszym odcinkiem tego systemu kanałowego. Na trasie znajduje się 5 jezior, a między jeziorem Druzno i Elblągiem znajdują się 2 śluzy i 5 pochylni. Pomiędzy miejscowościami Buczyniec i Całuny Nowe (9,6 km) spadek terenu wynosi 99,5 m., więc aby pokonać tak dużą różnicę wysokości zbudowano 5 równi pochyłych (pochylni), które opuszczają lub podnoszą statek.
Realny projekt budowy systemu dróg wodnych pochodzi z 1825r. i jest autorstwa J.Steenke, inżyniera holenderskiego pochodzenia. Realizacja projektu trwała od 1848r. do 1876r. Pierwszy pasażerski statek popłynął z Elbląga do Ostródy w lipcu 1947r., inaugurując otwarcie szlaku dla ruchu turystycznego. (źródło: "Kanał Ostródzko-Elbląski. Miniprzewodnik", Jan Bałdowski, wyd. Tessa)

• LUBAWA (17 km):
Gmina Lubawa położona jest na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzańskim w woj. warmińsko-mazurskim. Okala miasto Lubawę i graniczy z pow. nowomiejskim, ostródzkim i działdowskim. Przez gminę przebiegają ważne trakty drogowe z Torunuia do Ostódy i Olsztyna (droga krajowa) oraz w kierunku Iławy (węzeł kolejowy), Grunwaldu i Lidzbarka Welskiego (drogi wojewódzkie). Teren gminy należy do najbardziej urozmaiconych krajobrazowo terenów dzięki utworom powstałym w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. We wschodniej części gminy wchodzącej już w skład Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich występują ciekawe okazy flory i bogata fauna.
Władze gminy kierują swoją ofertę do osób zainteresowanych czynnymi formami wypoczynku: grzybiarzy, miłośników jazdy konnej i obserwacji przyrody, myśliwych, amatorów turystyki pieszej i krajoznawstwa. Turysta przebywając na terenie naszej gminy może w sezonie letnim przenocować na polu namiotowym położonym w Lubstynku. Do dyspozycji turystów są konie pod wierzch i bryczki w Napromku. Zarówno Lubstynek jak i Napromek położone są na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Sama Lubawa – miasto, jako dawne miasto biskupie posiada wiele zabytków i to nie tylko sakralnych, które stanowią dużą atrakcję turystyczną. Są to, m.in.:
• baszta gotycka z XIV-XVI wieku - ul. Pod Murami 28, przebudowana w XIX wieku na dom mieszkalny
• baszta gotycka z XIV-XVI wieku - ul. Pod Murami 3O, przebudowana na dom mieszkalny w XVII i XVIII wieku
• odcinki murów obronnych gotyckich z XIV-XVI wieku, zabezpieczone w latach 1958-1963 - mury widoczne są z ulic: Kopernika, Kupnera i Ogrodowej
• ruiny zamku biskupów chełmińskich - gotyckie z początku XIV wieku, podejście do ruin z Placu 700-lecia
• kościół farny pod wezwaniem św. Anny - gotycki z około 1330 r., dojścia ulicami: Zamkowa i Kościelna
• kościół gotycki pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, zbudowany w latach 1496-1507 położony przy ulicy Kupnera
• Szkoła Podstawowa wybudowana w roku 1502, przebudowana w XVII i XVIII wieku - ulica Kupnera
• kościół pod wezwaniem św. Barbary, drewniany, barokowy, wybudowany w roku 1779 - wejście od ul. Grunwaldzkiej
• kaplica szpitalna w Lubawie - wejście od ul. Grunwaldzkiej

Czym chata bogata